HAKKINDA

 

Yaratıcı Endüstriler için  Girişimcilik Programı, yaratıcı girişimciler için yeni bilgi ve anlayış edinme süreci olarak tasarlanmıştır. İmalat sanayinin inovasyon ve rekabetçi farklılaşma, yaratıcı girişimcilerin ise sürdürülebilir iş modeli ihtiyaçları için ortak çalışarak çözüm üretecekleri bir programdır.

Bu programın ilk etabı olan Nesta Yaratıcı Girişim Programı ile fikirleri hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan araçlarla tanışılarak girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştireceği 3 günlük bir eğitim süreci tasarlanmıştır.

İkinci etap olan 3 gün sürecek Yaratıcı Endüstriler & İmalat Sanayi Tasarım Maratonu’nda  ise “Yaratıcı Endüstriler İşbirliğinde Sürdürülebilir ve Rekabetçi Değer Yaratma” başlığında ortak üretim gerçekleştirilecektir.

ABOUT

 

The Entrepreneurship for Creative Industries Program was designed as a process of acquiring new knowledge and understanding for creative entrepreneurs. It is a program where the manufacturing industry will work together to create solutions for innovation and competitive differentiation, and creative entrepreneurs for sustainable business model needs.

With the Nesta Creative Entrepreneurship Program, which is the first phase of this program, a 3-day training process was designed, in which entrepreneurs will develop their own business ideas by getting acquainted with the tools needed to bring ideas to life.

In the second stage of the Creative Industries & Manufacturing Industry Design Marathon, which will last for 3 days, co-production will be carried out under the title of “Creating Sustainable and Competitive Value in the Collaboration of Creative Industries”.

NEDEN KATILMALI?

 

Girişimciler

 • İş fikirleri geliştirme
 • Potansiyel müşterileri tespit etme
 • Pazar ve gelir modeli analizi
 • Finansal durum değerlendirmesi
 • Başarılı bir girişim kurma ve yürütme
 • Sürdürülebilir iş modeli geliştirme
 • Ortak üretim ile fikir geliştirme
 • Süreçte mentör desteği
 • Sektördeki potansiyelin ve yaratıcı insan kaynağının farkına varma
 • Rekabetçi farklılaşma imkanı

 

İmalat Sanayi

 • Yaratıcı endüstriler ve girişimciler ile tanışma
 • Açık inovasyon ile iş geliştirme
 • Sektördeki yeniliklerin farkına vararak iş birlikleri kurmak

 

WHY ATTEND?

 

Entrepreneurs

 • Developing business ideas
 • Identifying potential customers
 • Market and revenue model analysis
 • Financial situation assessment
 • Building and running a successful venture
 • Developing a sustainable business model
 • Idea development with co-production
 • Mentor support in the process
 • Realizing the potential and creative human resources in the sector
 • Competitive differentiation opportunity

 

Manufacturing Industry

 • Meet with creative industries and entrepreneurs
 • Business development with open innovation
 • Establishing collaborations by being aware of the innovations in the sector

 

BAŞVURU KRİTERLERİ

 

Türkiye’deki yaratıcı girişimciler

 

 • Tasarı aşamasında güçlü iş fikri bulunan,
 • İşletmeleri kurulum aşamasında olan
 • Henüz olgunlaşmamış bir yaratıcı işi olan
 • Değişim planlayan girişimciler hedef grup olarak belirlenmiştir.

APPLICATION CRITERIA

 

Creative entrepreneurs in Turkey

 

 • Having a strong business idea at the design stage,
 • Businesses under establishment
 • Has an immature creative job
 • Entrepreneurs planning change were determined as the target group.

TAKVİM | CALENDAR

13 – 19 Aralık | December 2021 
1 Haftalık Program
——
1 Week Program

BAŞVURU | APPLICATION

9 Kasım – 3 Aralık | 9 November – 3 December 2021

Başvuru formunu doldurarak programa başvuru yapabilirsiniz.
——
You can apply to the program by filling out the application form. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Program süresince İzmir’de bulunmamız gerekiyor mu?

Hayır, programla ilgili tüm süreçler Covid-19 şartları gereği uzaktan (online olarak) yürütülecektir.

 • Bu program için kadar vakit ayırmam gerekiyor?

Programın süresi 1 haftadır. 3 günlük yoğun bir eğitim sürecinin ardından, 4 günlük atölye çalışması yapılacaktır. Atölye çalışmasında günlük 2 ve 4 saatlik görüşmeler dışında, girişimcilerin fikir geliştirmek için serbest çalışmaya zaman ayırmaları gerekmektedir.

 • Başvuru veya program için bir ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır, program kapsamındaki tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • Do we need to be in Izmir during the program?

No, all processes related to the program will be carried out remotely (online) due to Covid-19 conditions.

 • How much time do I need to devote to this program?

The duration of the program is 1 week. After a 3-day intensive training period, a 4-day workshop will be held. Apart from the 2 and 4 hour daily meetings in the workshop, entrepreneurs need to devote time to work to develop ideas.

 • Do I have to pay a fee for the application or program?

No, all services under the program are provided free of charge.

 

İLETİŞİM | CONTACT